Bicara Agama

A collection of articles discussing Islam, and religious belief and practice

Thursday, August 10, 2006

Kisah Sahabat: Doa Umar untuk mati syahid termakbul

SEKEMBALI menunaikan ibadah haji pada 23 Hijrah, Saidina Umar berdoa: “Ya, Allah, aku memohon kepada Engkau supaya aku dapat mati syahid di jalan-Mu dan wafat di bumi rasul-Mu.

Ternyata Allah mengabulkan doanya. Kedua-dua keinginannya itu terkabul. Ketika Umar hendak menunaikan solat Subuh di Mihrab pada Rabu, 26 Zulhijah, 23 Hijrah, dia ditikam oleh seorang Majusi bernama Au Lu’luah atau Fairus yang berasal dari Parsi.

Fairus adalah pelayan Almughirah bin Syu’bah. Umar ditikam tiga atau enam tusukan, satu di antaranya di bawah pusat dengan pisau kecil berujung dua.

Selepas menikam Umar, Fairus kemudian menikam setiap orang yang ditemuinya, sehingga ada enam orang yang tewas dan tujuh lain luka.

Fairus segera ditangkap oleh Abdullah bin Auf dengan jubahnya sehingga tidak berdaya. Lalu, dia bunuh diri dengan menikam tubuhnya sendiri.

Dengan darah yang mengalir daripada celah lukanya, Umar diusung ke rumahnya sebelum matahari terbit. Terkadang dia pengsan dan sedarkan diri.

Ketika diingatkan solatnya, Umar berkata: “Oh ya, tidak ada keislaman bagi siapa yang meninggalkannya.” Lalu saat itu juga dia solat.

Selepas solat, dia bertanya kepada sahabatnya : “Siapa yang menikamku.” Maka dijawab : “Abu Lu’luah Al-Majusi, pelayan Al-Mughirah bin Syu’bah.”

Mendengar jawapan itu, Umar berkata: “Alhamdulillah, yang menjadikan wafatku oleh orang yang mengaku beriman, tetapi tidak pernah sujud kepada Allah.”

Selama tiga hari selepas peristiwa itu Umar masih bertahan. Namun, Allah lebih menyanyanginya. Pada usia 63 tahun – sama dengan umur Rasulullah SAW dan Abu Bakar – Umar wafat.

Umar memegang jawatan khalifah selama 10 tahun enam bulan lima hari. Dia meninggalkan 13 anak, termasuk sembilan lelaki.

Selepas Umar wafat, seorang wanita bernama Ibnatu Abi Hatmah menangis dan berkata: “Wahai Umar, engkau selalu meluruskan segala sesuatu yang bengkok. Engkau memadamkan segala api fitnah dan menghidupkan sunnah. Engkau meninggalkan dunia dengan bersih dan engkau bebas daripada segala aib.

Mendengar ucapan wanita itu, Ali bin Abi Thalib berkata: “Benar apa yang diucapkan wanita itu. Umar meninggalkan alam fana ini dengan membawa segala kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Semua orang sependapat dengan wanita itu.”

Sebelum wafat, Umar berwasiat supaya urusan khilafah dan pimpinan pemerintahan dimusyawarahkan oleh enam orang yang mendapat keredaan Rasulullah SAW sebelum Baginda wafat. Mereka adalah Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Azzubair Ibnul Awwam, Saad bin Abi Waqqash dan Abdurrahman bin Auf.

Umar menolak menetapkan salah seorang daripada mereka, dengan berkata: “Aku tidak mahu bertanggungjawab selagi hidup dan selepas mati. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi kalian, maka Allah akan melahirkannya atas kebaikan mereka (yang keenam-enam orang itu) seperti ditimbulkan kebaikan bagi kamu oleh Nabimu SAW.”

0 Comments:

Post a Comment

<< Home