Bicara Agama

A collection of articles discussing Islam, and religious belief and practice

Wednesday, August 16, 2006

Uthman takluk jajahan Rom, Parsi, Turki

Kisah Sahabat

KEPERIBADIAN dan Perjalanan Hidup Saidina Uthman adalah seorang yang bertakwa, warak dan menghabiskan waktu malam dengan beribadat seperti mengaji al-Quran manakala setiap tahun menunaikan ibadat haji.


Bila sedang berzikir air matnya mengalir. Dia selalu bersegera dalam segala amal kebajikan dan kepentingan umat. Dia juga dermawan dan penuh belas kasih. Dia melakukan hijrah sebanyak dua kali, pertama ke Habsyah dan yang kedua ke Madinah.

Laknat dan kutukan Allah bagi siapa saja yang membenci Uthman.

# Uthman dan perluasan Dakwah Islamiah

Pada masa khalifah Uthman perluasan wilayah dakwah Islamiah mengalami zaman keemasan. Pada tahun ke 24 Hijrah, Uthman mengirim pasukan tentera yang berada di bawah pimpinan Al-Walid bin Aqobah menuju Azerbaijan dan Armenia kerana kedua negeri itu membatalkan perjanjian yang dibuat dengan kaum muslimin pada masa khalifah Umar. Penduduk Azerbaijan dan Armenia yakin mereka akan dikalahkan pasukan tentera Uthman. Oleh itu, mereka kembali sepakat akan memenuhi perjanjian yang dibuat oleh Huzaifah Ibnul Yaman sehingga tentera kaum muslimin pulang tanpa melakukan pertempuran.

Pada 25 Hijrah penduduk Iskandariah membatalkan perjanjian kerana mereka dijanjikan mendapat bantuan daripada kerajaan Romawi. Namun, negeri ini segera tunduk dan kembali dikuasai dengan damai oleh kaum muslimin selepas pasukannya menyerbu negeri ini.

Pada tahun 26 Hijrah panglima tentera muslimin yang terdiri daripada 3,300 orang di bawah pimpinan. Uthman bin Abil Aash dapat menguasai Sabur dengan damai. Lalu pada 27 Hijrah. Uthman menguasakan Abdullah bin Saad bin Abbi Abi Sarah (Gabenor Mesir menggantikan Amru Ibnul Aash) untuk menyerbu Afrika. Tentera muslimin seramai 20,000 orang (termasuk Abdullah bin Umar dan Abdullah Ibjnu Azzubair) berhadapan dengan kaum Barbar seramai 120,000 orang. Mereka di bawah pimpinan rajanya sendiri, yang bernama Jarjir.

Abdullah Ibnu Azzubair berhadapan dengan Jarjir. Dalam peperangan itu, Jarjir dipenggal kepalanya oleh Azzubair dan dibawa dengan hujung tombak daam suatu pertempuran dahsyat di suatu tempat yang bernama Sabithalah (dekat kairawah). Selepas itu mereka menuju Andalusia (Sepanyol).

Pada 28 Hijrah tentera muslimin berada di bawah pimpinan Mu?awiyah bin Abi Sufyan dapat menguasai Pulau Siprus. Pada 29 Hijrah tentera muslimin yang berada di bawah pimpinan Abdullah bin Amir menguasai seluruh wilayah Parsi. Pada 30 Hijrah tentera muslimin yang dipimpin Said Ibnul Aash menguasai Tibristan dan pada 31 Hijrah terjadi peperangan Dzatish-Shawari yang terkenal dahsyat. Pada 32 Hijrah, Muawiyah bin Abi Sufyan menyerbu wilayah jajahan Romawi sampai ke Konstantinopel.

Pada tahun sama tentera yang dipimpin Ibnu Aamir menguasai Marwarrauz, Thaliqon, Fariab, Jauzjan dan Thakharstan.

Ahli sejarah menganggap masa Uthman sebagai zaman kemenangan kaum muslimin dan zaman penaklukan kekuatan Romawi, Parsi dan Turki.

# Fitnah Besar dan terbunuhnya Uthman

Pada akhir tahun 34 Hijrah, daulah Islam mulai dilanda fitnah yang menjadi sasarannya adalah Uthman sampai mengakibatkan beliau terbunuh pada tahun berikutnya.

Fitnah keji datang dari Mesir, iaitu tuduhan palsu dibawa oleh orang yang datang hendak mengerjakan umrah pada bulan Rejab.

Ali bin Abi Thalib mati-matian membela Uthman dan menyangkal tuduhan mereka. Ali juga menanyakan keluhan dan tuduhan mereka, tetapi mereka menjawab, ?Uthman membakar mushaf, solat penuh (tidak qasar) di Makkah, mengkhususkan sumber air untuk kepentingan dirinya sendiri dan mengangkat pegawai daripada golongan muda. Ia juga mengutamakan segala kepentingan untuk Bani Umayyah (golongannya) melebihi orang lain.?

Pada Jumaat, Uthman berkhutbah dan mengangkat tangannya seraya berkata, ?Ya, Allah aku beristighfar dan bertaubat kepada-Mu. Aku bertaubat atas perbuatanku.? Saidina Ali menjawab, ?Mushaf yang dibakar ialah mengandungi perselisihan dan yang ada sekarang ini adalah disepakati bersama kesahannya. Adapun solat penuh (qasar) yang dilakukannya di Makkah adalah kerana dia berkeluarga di Makkah dan dia berniat tinggal di sana.

Oleh kerana itulah solatnya tidak di qasar. Sumber air yang dikhususkan itu adalah untuk ternak sedekah sampai mereka besar, bukan untuk ternak unta dan kambing miliknya sendiri. Umar juga pernah melakukan ini sebelumnya.

Uthman mengangkat pegawai daripada golongan muda kerana orang itu memang sudah sepantas jika dilihat daripada kemampuan dan sifat yang dimilikinya.

Kemudian Ali menyarankan kepada Uthman agar ia berbicara di hadapan rakyat untuk meminta maaf atas perbuatannya dalam mengutamakan kedudukan bagi keluarganya dengan mengemukakan alasan.

Uthman menangis tersedu-sedu sehingga seluruh yang hadir pun ikut menangis. Sesudah itu rakyat sangat bersimpati kepada imam mereka, Uthman berjanji akan memperbaiki kesalahan yang lalu. Setelah itu dia turun dari mimbar dan memimpin solat, lalu dia pun pulang.

Rakyat pulang dengan rasa puas, tetapi peniup api fitnah terus melangsungkan rencana jahatnya. Antara mereka ada yang menyebarkan tulisan dengan tandatangan palsu daripada sahabat terkemuka yang menjelekkan Uthman. Mereka juga menuntut Uthman supaya dibunuh.

Uthman masih tetap mengimamkan solat dan ketika sedang berkhutbah Jumaat, dia dipaksa turun dari atas mimbar. Lalu dia dianiaya sampai beberapa tulangnya patah dan kepalanya retak, maka dia segera diangkat ke rumahnya.

Keadaan semakin parah dan Uthman dikepung di rumahnya lebih dari sebulan. Dia hanya boleh berdiam diri di rumah dan tidak pergi ke masjid.

Pada suatu hari golongan pembangkang dan penderhaka menyerbu rumahnya lalu membunuhnya. Mereka tidak menaruh sedikitpun belas kasihan kepada Uthman.

Uthman memangku jawatan khalifah selama 11 tahun 11 bulan dan 14 hari. Ia meninggalkan seramai 16 orang anak iaitu sembilan lelaki dan tujuh perempuan.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home